در داستان پيش رو، نويسنده به گوشه‏‌ای ديگر از زندگی پرداخته كه برای خواننده‏اش - كه اكنون بيش از پيش بر روی آثار وی حساسيت دارد - تجربه‏‌آموز است. روايت كردنِ قصه‏‌ای كشش‏‌دار، قسمتی از كار نويسنده است و واداشتن مخاطب به تماشای بيشتر، گوشه‏‌ای ديگر و شايد مهم‏تر از…
كتابی كه در عين سادگی در روايت، گوشه چشمی هم به عشق‏‌های ساده دارد و خواندنش كسب يك تجربه از زندگی آدم‏‌های دور و نزديك ماست.
«سايه‏‌های وهم» كتابی است با دستمايه قراردادن يكی از عادات و رسومی كه امروز كمتر به آن برخورد می‏كنيم، ولی شنيده‏‌ايم. نويسنده از اين سوژه استفاده كرده و به روابط انسانی ميان شخصيت‏‌ها پرداخته است. او داستان را بر مبنای اتفاقی ناخواسته آغاز كرده و از اين اتفاق تا نفرت…
قهرمانِ داستان ما علاوه بر تمام فرازونشيب‏‌هاى زندگى‏‌اش، جوانى است با آرزوهايى شبيه به بسيارى از جوانانِ امروز: رسيدن به اوج محبوبيت و مشهورشدن... و طى كردن راه در كوتاه‏‌ترين زمان ممكن. نويسنده هم به خوبى شخصيت او را پرورانده و توانسته براى خواننده‏‌اش رابطه لازم را ايجاد كند. ترديد…
نويسنده به زيبايى از آدم‏‌ها قصه‏‌هايى مستقل می‌سازد كه يك‏‌جايى به هم مى‏‌رسند و با يكديگر درد مشترك مى‏‌يابند. همچنين با خواندنِ قصه مى‏‌توان مدعى شد كه نويسنده به خوبى از پَسِ اين ترسيم برآمده و سرِ بزنگاه افراد وقايع را به هم مرتبط كرده است.در قصه پيشِ رو، براى…
نویسنده سرگذشت دو نفر از دو نسل را روایت می‌کند که یکی متأثر از دیگری و وارث مسائل اوست. شاید برخی معضلات در زمان و مکان دیگری بروز کنند و حتی در موقعیتی دیگر حل شوند. این رسم زندگی است و برای هیچ‌کس هم استثنایی قائل نمی‌شود.
اگرچه پيدا كردن يك شريك خوب برای زندگی اقبال می‏‌خواهد و نيكبختی، اما آنچه از دست ما برمی‏‌آيد شريك خوب شدن است. آن بخش از ماجرا كه دست ما نيست با يك اتفاق ساده شروع مي‌شود ولی قسمت ديگرش در دستان ماست و آن همراه خوب شدن است. تكاپو برای…
نویسنده با استفاده از مؤلفه‌هایی مانند تضاد فقر و ثروت، توطئه، مشکل زنانِ جوانِ مطلقه مضمونی آشنا و ملموس خلق می‌کند و نقش زنانی که توانایی گذار از این مرحله بحرانی را دارند و می‌توانند خواننده را برانگیزند تا با آنان احساس یگانگی کنند بازی می‌کند.مهریزی در این رمان با…
در اين احوالِ غريب چقدر سخت است ساده بودن و به سادگى عاشق شدن و يافتنِ رابطه‏‌اى بى‏‌پيرايه كه پشتِ نقابى از ظاهرسازى‏‌ها پنهان نشده باشد، رابطه‏‌اى مبتنى بر اتصال و خواستِ دل‏‌ها! و اگر شما هم از آن دست كسانى باشيد كه هنوز هم به دوست داشتنِ بى‏‌رنگ و…
بدون ترديد همه ما تجاربی داشته‏‌ايم و به مسائل زیادی فكر كرده‏‌ايم، اما آن كسى موفق است كه درست و به موقع به اين رازِ زندگى پى ببرد كه: زندگى گذشتن از مانع يا فتح قله‏‌اى كوچك يا بزرگ نيست. زندگى شايد همين موانع و سختى‏‌هايى است كه هر روز…
صفحه1 از10